ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 664 view

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)

1 ก.ย. 2564

  • อดีตอาณานิคมของอังกฤษ คืนสู่จีนและปกครองภายใต้หลักการ หนึ่งประเทศ สองระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๔๐
  • เป็นเศรษฐกิจเสรีที่เน้นภาคบริการและเป็นเมืองที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นของโลก
  • เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ ๑ ของโลก [1]
  • มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของโลก [2]
  • เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน
  • มีนักท่องเที่ยว ๓.๕๗ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 [3]
  • ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) และกรอบความร่วมมือภายในสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pan Pearl River Delta, PPRD)
  • เป็นศูนย์กลางสำคัญและประตูเชื่อมระหว่างตลาดของจีนกับตลาดโลก โดยใช้โอกาสจากโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area, GBA) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt & Road Initiative)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ ๑,๑๐๕.๗ ตร.กม.
(เล็กกว่าไทยประมาณ ๕๐๐ เท่า)
ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และพื้นที่ดินแดนใหม่ New Territories
ประชากร ๗.๓๕ ล้านคน
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู
ภาษา จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ
ชนชาติหลัก จีนฮั่น (๙๓%)
ผู้บริหารสูงสุด
Chief Executive
นางแคร์รี หล่ำ Carrie Lam
เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๓)

สกุลเงิน ดอลลาร์ฮ่องกง Hong Kong Dollar (HKD)
อัตราแลกเปลี่ยน THB ๔.๒๑ ต่อ HKD ๑
HKD ๗.๗๘ ต่อ USD ๑
GDP USD ๓๔๔.๗ พันล้าน
GPD per capita USD ๔๖,๗๐๑
GPD growth ลดลงร้อยละ ๖.๑
CPI ร้อยละ ๐.๓
ทรัพยากรธรรมชาติ ฮ่องกงมีพื้นที่จำกัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก
อุตสาหกรรมหลัก บริการด้านการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว บริการด้านวิชาชีพ
การค้ากับต่างประเทศ USD ๑,๐๕๐.๙ พันล้าน
การขยายตัวของการค้า ลดลงร้อยละ ๒.๕
มูลค่าการส่งออก USD ๕๐๓.๕ พันล้าน (-๑.๕%)
มูลค่าการนำเข้า USD ๕๔๗.๔ พันล้าน (-๓.๓%)
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

สถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓)

การท่องเที่ยว ในปี ๒๕๖๓ นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาไทย ๑๒๔,๒๓๓ คน และนักท่องเที่ยวจากไทยไปฮ่องกง ๒๓,๑๕๒ คน
การค้ากับไทย ในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้ารวม USD ๑๓.๓ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๙.๕๑) โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๘ ของไทย โดยไทยส่งออก USD ๑๑.๓ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๓.๖๒) และนำเข้า USD ๒.๐ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๓๒.๗)
สินค้านำเข้าจากไทย คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สดและแห้ง เม็ดพลาสติก ข้าว
สินค้าส่งออกไปไทย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องจักรและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
ธุรกิจสำคัญของไทยในฮ่องกง บริษัท การบินไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง / บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์
จำนวนคนไทย ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
ทีมประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ / สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / สนง. ศุลกากร / สนง. แรงงาน / ททท. / บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) / สนง. เศรษฐกิจ การลงทุน (สนง. ณ นครกว่างโจว) / สนง. ฝ่ายการเกษตร (สนง. ณ นครกว่างโจว)