งานวันสงกรานต์ของชุมชนไทยในฮ่องกง ประจำปี 2567

งานวันสงกรานต์ของชุมชนไทยในฮ่องกง ประจำปี 2567
59 view

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วยนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม รองกงสุลใหญ่ กงสุลฝ่ายแรงงาน และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะ Tak Ku Ling Road Rest Garden เขตเกาลูนซิตี้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ร่วมรับชมการแสดงของชุมชนไทย สรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง