กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการไทยจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยและสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการไทยจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยและสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย
75 view

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วยนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม รองกงสุลใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของผู้ประกอบการไทยจากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) และสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน Hong Kong International Licensing Show ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2567 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดยสินค้าของผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง