กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Digital Transformation and E-commerce Opportunities” ตามคำเชิญของ Hong Kong General Chamber of Commerce (HKGCC)

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Digital Transformation and E-commerce Opportunities” ตามคำเชิญของ Hong Kong General Chamber of Commerce (HKGCC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 271 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand’s Digital Transformation and E-commerce Opportunities” ตามคำเชิญของ Hong Kong General Chamber of Commerce (HKGCC) โดยมีภาคธุรกิจสมาชิก HKGCC ที่สนใจโอกาส  ด้านธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังราว ๔๐ ราย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยชนะ มิตรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Deloitte Thailand ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการด้านดิจิทัลและโอกาสของภาคธุรกิจฮ่องกงในตลาด e-commerce ของประเทศไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงนโยบาย “Thailand 4.0” และ “Digital Thailand” ของรัฐบาลไทย ซึ่งมุ่งสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา e-commerce ผ่านการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางดิจิทัลที่มีคุณภาพ ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจยิ่งสำหรับภาคธุรกิจฮ่องกงที่ต้องการเข้าถึงตลาด e-commerce ของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง