สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดเที่ยวบินพิเศษ (รอบที่ 21) โดยสายการบินไทย นำคนไทยในฮ่องกงกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดเที่ยวบินพิเศษ (รอบที่ 21) โดยสายการบินไทย นำคนไทยในฮ่องกงกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 234 view
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับทีมประเทศไทย และสายการบินไทย ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในฮ่องกง จำนวน 102 คน เดินทางกลับประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG639 เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เวลา 18.55 น. และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 20.40 น.

ทั้งนี้ เป็นครั้งที่ 21 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยในฮ่องกงและมาเก๊าเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ทำให้สามารถส่งคนไทยกลับสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรัฐบาลฮ่องกง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ