สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (Hong Kong)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง


(Hong Kong)

ที่ตั้ง

Fairmont House, 8th Floor, 8 cotton Tree Drive, Central

วันที่ทำการ

Monday to Friday 9.00 am to 1.00 pm and 2.00 pm to 5.00pm

เวลาทำการของวีซ่า

Application : 09.30 am to 12.45 pm Collection : 09.30 am to 12.45 pm

เบอร์ติดต่อ

(852) 2521-6481 to 5

แฟ็กซ์

(852) 2521-8629

อีเมล

-

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
(MR. CHATURONT CHAIYAKAM)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม
(MISS RANIDA CHAMCHALERM)

Consul
(Consul)

- นายกรวรรต วุฒิวงศ์
(MR. KORAWAT WUTTIWONG)

- นางสาวเกศกัญญา เจียรพินิจนันท์
(MISS KETKANYA JIARPINITNUN)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นายธีรวิทย์ วชิรคพรรณ
(MR. THEERAWIT VAJIRAKAPHAN)

- นางวไลพร ปีตะวนิค
(MRS WALAIPORN PITAWANIK)

- นางสาวนิภาพร อินทร
(MISS NIPAPRON INTHON)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Commercial Section

ที่ตั้ง

Fairmont House, 8thFloor 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

เบอร์ติดต่อ

Tel. (852) 2525-9716, 2532-5134

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (852) 2868-4927

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นายวิทยากร มณีเนตร
(MR. WITTAYAKORN MANEENETR)

ตำแหน่ง

Vice Consul

ชื่อ-สกุล

นายวทัญญู คุณาพรสุจริต
(MR. VATHANYOO KUNAPORNSUJARIT)

Customs Section

ที่ตั้ง

Fairmont House, 8th Floor, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

เบอร์ติดต่อ

Tel. (852) 2845-8905

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (852) 2840-0458

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ
(SUB.L.T. SENIS PATTANASIRI)

Labour Section

ที่ตั้ง

22nd Floor, Bangkok Bank Building 14-20 Bonham Stand West Road Sheung Wan, Hong Kong

เบอร์ติดต่อ

Tel. (852) 2845-0086, 2845-0961

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (852) 2845-0830

ตำแหน่ง

Consul

ชื่อ-สกุล

นางจารุณี นครศรี
(MRS. JARUNEE NAKORNSEE)

ตำแหน่ง

Vice Consul

ชื่อ-สกุล

น.ส.อรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์
(MISS ON-ANONG SRISUWITTANON)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Room 2101K 21/F, Prosperity Tower, 39 Queen\\\'s Road, Central, Hong Kong

เบอร์ติดต่อ

Tel. (852) 2868 0732

อีเมล

E-mail : [email protected] Website : www.tourismthailand.org / www.amazingthailand.org.hk

แฟ็กซ์

Fax : (852) 2868 4585

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.สาริมา จินดามาตย์
(MISS SARIMA CHINDAMAT)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.สิริพรรณ เห็นสุข
(MISS SIRIPUN HENSOOK)