วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 1,610 view

Thai Officials Icon วันเวลาทำการและวันหยุดราชการ


 

วันเวลาทำการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับการขอรับการตรวจลงตราหรือขอรับรองเอกสาร
- การยื่นและรับเอกสาร 09.30-12.30 น.

วันหยุดราชการประจำปี 2565

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งปิดทำการในวันหยุดราชการ ดังนี้ ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ (๘๕๒) ๖๘๒๑ ๑๕๔๕ ถึง ๖

วันหยุดราชการ_2022