วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

Thai Officials Icon วันเวลาทำการและวันหยุดราชการ


 

วันเวลาทำการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับการขอรับการตรวจลงตราหรือขอรับรองเอกสาร
- การยื่นและรับเอกสาร 09.30-12.30 น.

วันหยุดราชการประจำปี 2565

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งปิดทำการในวันหยุดราชการ ดังนี้ ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ (๘๕๒) ๖๘๒๑ ๑๕๔๕ ถึง ๖

วันหยุดราชการ_2022