เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด
สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

1 ก.ค. 2565

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
 • CoronaVac (Sinovac)
 • AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
 • Moderna
 • COVILO (Sinopharm)
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Sputnik V
 • Covaxin
 • Novavax / Covovax
 • Medigen
 • TURKOVAC / ERUCOV-VAC

สำหรับผู้ที่มีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19
 • ต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
 • หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้เดินทางที่หายจากโรคโควิด-19 ภายใน 3 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องยื่นเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า หายจากโรคโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทาง หรือไม่มีอาการแล้ว จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แม้ผลตรวจ RT-PCR จะเป็นบวก