สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 180 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่นและครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล  ณ วัดพุทธธรรมาราม หยุ่นหลอง เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป รวมทั้งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ (๑) กิจกรรม “บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๕  ณ ศูนย์บริจาคโลหิต Causeway Bay Donor Centre และ Kwun Tong Donor Centre และ (๒) พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ Po Lin Monastery เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ