สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

| 569 view

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีรองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่นและครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

๑. พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธธรรมาราม หยุ่นหลอง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓ รูป รวมทั้งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม หยุ่นหลอง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด รวมทั้งร่วมถวายปัจจัย เพื่อบำรุงวัดฯ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนไทยในฮ่องกง    

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ