สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2565

| 1,454 view
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย ๑๘.๐๐ น.) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในฮ่องกง พร้อมด้วยคู่สมรส ถวายความเคารพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในนามข้าราชการและพสกนิกรไทยในฮ่องกงและมาเก๊า และได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในฮ่องกง พร้อมด้วยคู่สมรสและครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในฮ่องกง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
 
๑. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ วัดพุทธธรรมาราม หยุ่นหลอง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔ รูป รวมทั้งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
 
๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ร้านอาหารไทย Dow EE Wing Lo Thai Kitchen ในย่าน Yau Ma Tei เขตเกาลูน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในบริเวณดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ