สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (Thai Festival 2022) ณ ศูนย์การค้า Olympian City 2

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (Thai Festival 2022) ณ ศูนย์การค้า Olympian City 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 1,718 view

เมื่อวันที่ ๓ และ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง และสำนักงานทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกง จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน “Thai Festival 2022: Amazing New Chapters” เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ศูนย์การค้า Olympian City 2 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดคูหาจำหน่ายอาหาร ขนมและผลไม้ไทย และสินค้านวัตกรรมตามนโยบาย BCG Economy Model การนำเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยวและการรักษาพยาบาลในไทย และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย เช่น การสาธิตมวยไทย และการเต้นออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานฯ ทั้งสองวัน มีผู้เข้าร่วมงานฯ กว่า ๒๖๔,๒๑๓ คน

นางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับนาย Bernard Chan ประธานสภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง และนางสาวนภารัตน์ วุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง โดยรักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากความชื่นชอบในวัฒนธรรมของกันและกัน รวมทั้งศักยภาพและความพร้อมของไทยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวฮ่องกงในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมทั้งนโยบาย Health and Wellbeing/ Medical Tourism เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้แก่ประเทศไทยนานัปการและนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง