กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “E-commerce Opportunities in Thailand”

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “E-commerce Opportunities in Thailand”

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2566

| 313 view

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับเชิญจากสำนักงาน Belt and Road กระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “E-commerce Opportunities in Thailand” ในกิจกรรม BRO Talk ครั้งที่ ๒ โดยมีนักธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงและบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในเครือข่ายของสำนักงานเข้าร่วมรับฟังประมาณ ๕๐ คน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ และเป็นตลาด e-commerce ที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศที่มีกว่าร้อยละ ๘๕ ของประชากรทั้งหมด และกว่าร้อยละ ๕๒.๓ ใช้ e-commerce การส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันสูง การเติบโตของ social media สำคัญ อาทิ TikTok และการเติบโตของธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงโอกาสและความท้าทายของตลาด e-commerce ในประเทศไทย และมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเพื่อดึงดูดการลงทุนไปยังประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง