สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Travel Expo (ITE) Hong Kong ครั้งที่ ๓๖

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงเข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Travel Expo (ITE) Hong Kong ครั้งที่ ๓๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 518 view

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พร้อมด้วยนางสาวนภารัตน์ วุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Travel Expo (ITE) Hong Kong ครั้งที่ ๓๖ ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre และได้ร่วมเปิดบูธของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกงเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยภายในงานดังกล่าว โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในฮ่องกงเข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง