กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Entrepreneur Day ครั้งที่ ๑๕

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Entrepreneur Day ครั้งที่ ๑๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 545 view

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Entrepreneur Day ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจัดขึ้นโดย Hong Kong Trade Development Council ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ๒ สตาร์ตอัพด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ของไทย ได้แก่ “Hangles” (แพลตฟอร์มจำหน่ายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสอง) และ “Moreloop” (ผลิตภัณฑ์จากผ้าคุณภาพดีที่เหลือจากการผลิตของโรงงาน) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Winners จากการประกวด Start-up Express International

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในเครือข่ายของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานภายในงาน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และบริษัท เอ็มที เนเชอรอล เฮิร์บ จำกัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง