สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 278 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. พิธีวางพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ ๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยในฮ่องกง พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้น ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายบังคมพร้อมกัน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยในฮ่องกง พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพุทธธรรมาราม (วัดหยุ่นหลองริมทะเล) และชายหาดใกล้เคียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ