งานวันประเพณีไทย ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

งานวันประเพณีไทย ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ธ.ค. 2566

| 270 view

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง กงสุลฝ่ายพาณิชย์ กงสุลฝ่ายแรงงาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เข้าร่วมงานวันประเพณีไทย ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งจัดขึ้นที่ Rua do Abreu Nunes เขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดยงานดังกล่าวเป็นงานที่ชุมชนไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของมาเก๊าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในมาเก๊า

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เยี่ยมชมการออกร้านของชุมชนไทย ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมบริจาคข้าวสารให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในมาเก๊าด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง