งานวันชาติไทย ประจำปี 2566

งานวันชาติไทย ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2566

| 278 view

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และ Ms. Alice MAK รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและเยาวชน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันชาติไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเกาลูนซิตี้พลาซ่า เขตเกาลูน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กงสุลฝ่ายพาณิชย์ กงสุลฝายศุลกากร กงสุลฝ่ายแรงงาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวฮ่องกงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมี ม.ล. อนุพร เกษมสันต์ และนายสมพันธ์ จารุมิลินท เข้าร่วมกล่าวเสวนาในหัวข้อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

งานวันชาติไทยประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนไทยในเมืองฮ่องกง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฮ่องกง และชาวฮ่องกงในเครือข่าย Friends of Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยแม้จะอยู่ในต่างแดน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหน่วยให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานกงสุลให้แก่ชุมชนไทยภายในงานดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง