โครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566)

โครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ธ.ค. 2566

| 271 view

เมื่อวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้จัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า เพื่อให้บริการด้านการกงสุลแก่ชุมชนไทยในมาเก๊าแบบครบวงจร ได้แก่ การรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร นิติกรณ์ การให้คำปรึกษาและการให้ข้อมูลด้านการกงสุล ณ ห้อง Club Lounge ชั้น 17 โรงแรม ARTYZEN Grand Lapa Macau เขตบริหารพิเศษมาเก๊า โดยมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 100 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง