สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 208 view

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางณัฏฐา สุนทราภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม

ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกับชุมชนไทยในฮ่องกงตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ วัดพุทธธรรมาราม หยุ่นหลอง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ (๑) กิจกรรม “บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริจาคโลหิต Causeway Bay Donor Centre และ Kwun Tong Donor Centre (๒) กิจกรรมบริจาคข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุฮ่องกง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้างสรรพสินค้า D2 Place ย่าน Lai Chi Kok และ (๓) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ Po Lin Monastery

๓. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สมาคมวัฒนธรรมไทยในฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย การประดับป้ายคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และการจัดแสดงผ้าไทยและศิลปะต่าง ๆ ของศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และซุ้มร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อแสดงความจงรักภักดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ