กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันฟุตบอลของชุมชนไทยในฮ่องกง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันฟุตบอลของชุมชนไทยในฮ่องกง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 449 view

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายตุลย์ ไตรโสรัส กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลของชุมชนไทยในฮ่องกง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง อัธยาศัยไมตรี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่ชุมชนไทยในฮ่องกง รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งอันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด ซึ่งจะมีผลในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน และได้อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ปฏิบัติตามมารการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของรัฐบาลฮ่องกงอย่างเคร่งครัด

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง ๔ ทีม ได้แก่ ทีม MFH United ทีม All Star Fighter ทีมฟ้าประทานและทีมว่านใจ๋ อีกครั้ง มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง