เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

21 ธ.ค. 2565