เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

24 ก.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

18 ก.ค. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

20 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

21 ธ.ค. 2565