วันที่นำเข้าข้อมูล 2 Jul 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 6,477 view

Thai Officials Icon Location


Address

8th Floor, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong

Directions

MTR Admiralty (Exit B)
MTR Central (Exit J3)